"Giant skeleton found in wake of the tsunami."

Link : http://giantology.typepad.com/giantology/2005/10/tsunami_giant_c.html